Hjem
Undersøkende journalistikk
Alle Saker

Fagstoff fra sujo

Vi er spesialister på undersøkende journalistikk og er tilknyttet Universitetet i Bergen. Derfor kan vi arbeide med alle norske redaksjoner om graveprosjekter. Vi kan også bidra til å koordinere samarbeidsprosjekt og skaffe finansiering via støtteordninger. Vi har et stort nettverk i inn- og utland.

Teknologi, kunstig intelligens og gravejournalistikk (UJO 668)
Masteremner
13/2/24

Emnet ser på forholdet mellom teknologi og gravejournalistikken si samfunnsrolle. Emnet vil visa korleis moderne journalistisk relevant teknologi, som kunstig intelligens, har historiske røter. Det vil også ha ein etisk dimensjon, der teknologiens etiske og juridiske rammevilkår vil bli kritisk analysert.

Etikk i undersøkande journalistikk (UJO 667)
Masteremner
16/1/24

Undersøkende journalistikk skal først og fremst beskytte mennesker mot urett og overgrep. For redaksjonelle medarbeidere handler det ofte om en balansegang: Vi skal på den ene side være uredde og pågående, og på den andre side unngå unødige skadevirkninger.

Avansert research (UJO 662)
Masteremner
15/1/24

Masteremnet har gir deg avansert kunnskap om og ferdigheter i å løse arbeidsoppgaver som er relevante for dyptgående gravejournalistikk. Man lærer å følge pengestrømmer ut av landet, navigere i selskapsstrukturer, samt avansert personsøk. Studiet gir avansert kunnskap om korrupsjon og hvordan du får innsyn i reelle rettighetshavere.

Å reportasjelede undersøkende journalistikk (UJO 661)
Masteremner
15/1/24

Gjennom studiet lærer du deg å lede undersøkende journalistiske prosjekter og videreutvikle deg som reportasjeleder. Ledelse av undersøkende journalistikk er et eget fag, der metodebruk, etikk og ledelse står sentralt. Du lærer arbeidsmetodikker for gjennomføring av undersøkende journalistiske prosjekter, i rollen som journalist eller som reportasjeleder/redaktør. Du får innføring i hvordan man skal arbeide systematisk gjennom de forskjellige fasene i et undersøkende prosjekt.

Fra idé til publisering i et graveprosjekt (UJO 660)
Masteremner
15/1/24

Her lærer du mer om å utvikle en idé til et fullverdig gravedesign på alle relevante nivå, fra prosjektstart til publisering, og skal kunne drøfte etiske, praktiske og metodiske tema knyttet til graveprosjekt. Emnet lærer deg å utvikle en idé til et fullverdig gravedesign fra prosjektstart til publisering. Du blir tryggere i rollen og kan drøfte etiske, praktiske og metodiske tema knyttet til graveprosjekt.

Masterprogram i undersøkande journalistikk (HEILTID)
Masteremner
11/1/24

På UiB sitt masterprogrammet i undersøkande journalistikk får du jobbe med å avdekke kritikkverdige tilhøve i samfunnet gjennom eit undersøkande, langsiktig journalistisk prosjekt. Søknadsfrist: 15. april.

Datajournalistikk, store data og digitale verktøy (UJO 664)
Masteremner
10/1/24

Gir deg en grunnleggende forståelse av data som journalistisk verktøy. Går i dybden på fire faser i et datajournalistisk prosjekt: innhenting og import av data, vasking av data, analyse av data og presentasjon av data. Du får utfyllende praktisk erfaring med regneark, men gir også en kritisk forståelse av datajournalistikkens historie og funksjon.