Hjem
Undersøkende journalistikk
Saker

Fra idé til publisering i et graveprosjekt (UJO 660)

Astrid Dalehaug Nordheim

Her lærer du mer om å utvikle en idé til et fullverdig gravedesign på alle relevante nivå, fra prosjektstart til publisering, og skal kunne drøfte etiske, praktiske og metodiske tema knyttet til graveprosjekt. Emnet lærer deg å utvikle en idé til et fullverdig gravedesign fra prosjektstart til publisering. Du blir tryggere i rollen og kan drøfte etiske, praktiske og metodiske tema knyttet til graveprosjekt.

Gir teoretisk og praktisk kompetanse i å utvikle alle relevante sider ved et graveprosjekt. Studentene lærer å utvikle en idé til et fullverdig gravedesign på alle relevante nivå, fra prosjektstart til publisering, og skal kunne drøfte etiske, praktiske og metodiske tema knyttet til graveprosjekt.  

I de tre samlingene gjennom fasene i et graveprosjekt: idéfasen, midtveisfasen og sluttfasen.  

Emnet retter seg mot journalister og reportasjeledere/redaktører som ønsker å få helhetlig kunnskap om hvordan planlegge og gjennomføre et graveprosjekt. Det er en fordel å ha graveerfaring, men dette er ikke noe krav.  

Les hele emnebeskrivelsen

Forelesere

  • Nordens gravenestor Nils Hanson (SVT) som har utviklet de tre gravefasene.
  • Prisvinnende journalist Ingunn Røren (Aftenposten): Hvordan behandle sårbare kilder
  • Sjefredaktør Gard Steiro (VG): De viktige oppfølgingssakene
  • Senterleder Per Christian Magnus (SUJO).

Organisering og undervisning

Det vil være tre fysiske samlinger ved Media City Bergen, UiB, hver på to dager (fra lunsj til lunsj).

Vi legger opp til at du kan ta studiet ved siden av jobb, og du må regne med en arbeidsinnsats tilsvarende tilsvarer 20-30 prosent arbeidstid.  Studiet krever en aktiv og engasjert innsats. Husk å avtale permisjon i forbindelse med samlingene og eksamen med din arbeidsgiver.  

Eksamen består av innlevering av en reflekterende emneoppgave over et selvvalgt tema.

Du vil få veiledning underveis.

Anbefalt

Nyhetsredaktør i Medier 24, Jan Magnus Weiberg-Aurdal søkte stipend fra NRs vederlagsfond for å ta masteremnet høsten 2023. I rapporten skriver han:

Jeg synes de faglige, praktiske og teoretiske elementene utfylte hverandre godt. Spesielt god nytte hadde jeg av de fysiske samlingene, og de tilhørende diskusjonene med andre studenter og lærere. Det var veldig givende og ikke minst inspirerende å diskutere gravejournalistikk med andre journalister fra hele landet. Det var også interessant å høre mer om hvilke graveprosjekter andre mediehus jobber med, og prioriterer. Ekstra motiverende var det å få sine egne ideer og prosjekter «lagt under lupen» av de andre studentene.