Hjem
Undersøkende journalistikk
Saker

Historiefortelling i undersøkende journalistikk (UJO663)

Foto: Flo Dahm

Astrid Dalehaug Nordheim

Nyheit! Hvordan setter man sammen bitene fra undersøkende journalistikk til en god historie? Landets beste fortellere lærer deg å komponere en god historie.

I en medievirkelighet der kampen om folks oppmerksomhet aldri har vært hardere, er den gode historien helt avgjørende for å nå ut til folk.

Men hvordan finner man de gode historiene som skaper engasjement hos publikum?

Hvordan nærmer man seg kilder og bygger tillit?

Og hvordan komponerer man en god historie?

Etiske dilemmaer

I dette erfaringsbaserte masteremnet vil du lære om historiefortelling i undersøkende journalistikk.

Emnet gir deg en praktisk innføring i ulike universelle forteller-verktøy som kan benyttes uavhengig av publiseringsplattform og redaksjonelle ressurser. I tillegg vil du lære om hvordan man gjør historiefortelling til en integrert del av et større undersøkende graveløp.

Sentralt i emnet står de etiske dilemmaene som oppstår i forholdet mellom historiefortelling og faktaundersøkelser.

Målgruppen er journalister og redaksjonelle ledere uavhengig som vil bli bedre til å formidle kompliserte saker, uavhengig av redaksjonens størrelse.

Samlingsbasert undervisning

Studiet består av tre samlinger ved Senter for undersøkende journalistikk i Media City Bergen.

Hver samling går over to dager og starter med lunsj kl 11.00 på dag 1 og avsluttes klokken 15.00 på dag 2.

Eksamen består av en emneoppgave som skal leveres innen oppsatt frist.

Underveis i studiet får du gruppeveiledning på emneoppgaven og skal levere utkast til prosjekt.

Disse samlingene er satt opp:

  • 29. august  - 30. august
  • 17. september - 18. september
  • 21. oktober  - 22. oktober

Konferansen Fortellingens kraft arrangeres 18.- 20. september i Bergen. Vår andre samling er i samarbeid med konferansen, og vi oppfordrer deg til å melde deg på.

Konferanseavgift er ikke inkludert i studieavgiften.

Undervisere

Emneansvarlig er Fredrik Bjerknes, PhD ved UiB og Sujo.

Forelesere

  • Joachim Førsund, prisvinnenede journalist, forfatter og regissør, NRK/Monster: Undersøkende historiefortelling med lyd
  • Svein Kjølberg, tekstcoach på gravesaker, VG
  • Kristine Holmelid, reportasjeleder SUJO
  • Mikal Olsen-Lerøen, universitetslektor, UiB. Forfatter, filmkritiker og journalist
  • Internasjonal foreleser i samarbeid med konferansen Fortellingens kraft  
Vi legger opp til at du kan ta studiet ved siden av jobb og du må regne med en arbeidsinnsats tilsvarende tilsvarer 20-30 prosent arbeidstid.  Studiet krever en aktiv og engasjert innsats. Husk å avtale permisjon i forbindelse med samlingene og eksamen med din arbeidsgiver.