Hjem
Undersøkende journalistikk
Saker

Å reportasjelede undersøkende journalistikk (UJO 661)

Astrid Dalehaug Nordheim

Gjennom studiet lærer du deg å lede undersøkende journalistiske prosjekter og videreutvikle deg som reportasjeleder. Ledelse av undersøkende journalistikk er et eget fag, der metodebruk, etikk og ledelse står sentralt. Du lærer arbeidsmetodikker for gjennomføring av undersøkende journalistiske prosjekter, i rollen som journalist eller som reportasjeleder/redaktør. Du får innføring i hvordan man skal arbeide systematisk gjennom de forskjellige fasene i et undersøkende prosjekt.

Studiet er for deg som er journalist og reportasjeleder/redaktør og som ønsker å lære og videreutvikle deg som reportasjeleder av undersøkende prosjekter.

Eget fag

Ledelse av undersøkende journalistikk betyr bevisste valg av metoder, etikk og tydelighet innen ledelse.

På dette emnet lærer du arbeidsmetodikker for gjennomføring av undersøkende journalistiske prosjekter, i rollen som journalist eller som reportasjeleder/redaktør.

Du får innføring i hvordan man skal arbeide systematisk gjennom de forskjellige fasene i et undersøkende prosjekt, fra idé til publisert arbeid. Vi kommer til å legge ekstra vekt på ledelsesutfordringer, sammensetning av team og hvordan man kan sikre kvalitet i alle ledd. Studentene vil reflektere over hva som kjennetegner undersøkende journalistikk og sette egne erfaringer inn i en større sammenheng.  

Samarbeid med andre

Deler av studiet vil bestå av gruppearbeid med andre erfarne journalister og reportasjeledere. Gruppens samlede erfaring vil være en viktig basis i refleksjons- og læringsarbeidet. Etter studiet skal studenten ha avanserte kunnskaper om ledelse, roller og rollefordeling i undersøkende journalistiske prosjekt.

Vi tar opp inntil 15 studenter på dette emnet.  

Les hele emnebeskrivelsen

Organisering

Studiet består av tre samlinger på Media City i Bergen. Eksamen består av en emneoppgave som skal leveres innen oppsatt frist. Underveis i studiet får deltagerne gruppeveiledning på emneoppgaven.

Undervisningssamlinger våren 2024

  • 22. - 23. januar
  • 11. - 12. mars
  • 22.- 23. april

Forelesere

Olav Kjellevold Olsen, professor i arbeids- og organisasjonspsykologi ved UiB og tidligere hovedlærer i ledelse ved Sjøkrigsskolen. Hans spesialfelt er operativ ledelse og hva som kjennetegner god ledelse under press.

Gry Egenes, redaktør i Dagens Næringsliv. Egenes er landets mestvinnende reportasjeleder i SKUP-sammenheng. Hun deler sine beste råd til ledelse av undersøkende prosjekter.
Mona Grivi Norman, journalist i VG Dagsorden. Foreleser om systematikk og struktur i et undersøkende prosjekt.
Kristine Holmelid, reportasjeleder SUJO. Lang erfaring fra reportasjeledelse i Bergens Tidende. Sitter i SKUP-juryen.
Asbjørn Rachlew, politietterforsker og forsker. Bekreftelsesfella - hvordan oppstår den og hvordan unngå den.
Morten Langfeldt Dahlback, Faktisk.no. Hvordan reportasjelede graveprosjekter som bruker kunstig intelligens.