Hjem
Undersøkende journalistikk
Saker

Avansert research (UJO 662)

Astrid Dalehaug Nordheim

Masteremnet har gir deg avansert kunnskap om og ferdigheter i å løse arbeidsoppgaver som er relevante for dyptgående gravejournalistikk. Man lærer å følge pengestrømmer ut av landet, navigere i selskapsstrukturer, samt avansert personsøk. Studiet gir avansert kunnskap om korrupsjon og hvordan du får innsyn i reelle rettighetshavere.

I løpet av studiet lærer man å følge pengestrømmer ut av landet, navigere i selskapsstrukturer, samt avansert personsøk.

Studiet vil også gi avansert kunnskap om ulike former for korrupsjon og innsyn i reelle rettighetshavere i norske selskap.

Ved å lære seg avansert research kan du som journalist skape mer relevant, grundig og kritisk journalistikk.

Vi tar opp inntil 15 deltakere.

Les hele emnebeskrivelsen

Organisering

Studiet består av tre samlinger på Media City i Bergen. Eksamen består av en emneoppgave som skal leveres innen oppsatt frist. 10 studiepoeng.

Samlinger våren 2024

  • 25.-26. januar  
  • 12.-13. februar
  • 18.-19. mars

Forelesere

Tina Søreide, konkurransedirektør. (Foto: Konkurransetilsynet)
Jon Petter Rui, jusprofessor UiB. Underviser og forsker innenfor fagfeltene strafferett, straffeprosess og menneskerettigheter. Fagbokforfatter og ofte ekspertkilde i mediene. (Foto: UiB)
Erik Arvnes leder området gransking & compliance i KPMG Norge. Har spesialkompetanse innen anti-korrupsjon, gransking og corporate Intelligence. Har bistått en rekke virksomheter i inn -og utland som rådgiver og prosjektleder i saker med mistanke om korrupsjon, økonomiske misligheter eller brudd på arbeidsrettslige forhold. (Foto: KPMG)
Petter Gottschalk, professor emeritus, BI. (Foto: BI)
Per Christian Magnus, senterleder, SUJO.