Hjem
Utdanning
Masteremner deltid
etter- og videreutdanning hos UiB

MASTERemner deltid

Du får undervisning av landets beste fagpersoner og diskutert relevante problemstillinger med journalistkollegaer fra hele landet. Samlingsbaserte masteremner som gir 10 studiepoeng ved Universitetet i Bergen.

Søk opptak for den avsluttende masteroppgaven (30 studiepoeng), med oppstart i februar 2024. For å få opptak til masteroppgaven må du ha tatt emner med samlet omfang på 60 studiepoeng.

Noen få ledige plasser på hvert emne: Etikk i undersøkende journalistikk (UJO 667), Historiefortelling i undersøkende journalistikk (UJO 663) og Fra idé til publisering (UJO 660).

SØK HER

Etikk i undersøkande journalistikk (UJO 667)

Undersøkende journalistikk skal først og fremst beskytte mennesker mot urett og overgrep. For redaksjonelle medarbeidere handler det ofte om en balansegang: Vi skal på den ene side være uredde og pågående, og på den andre side unngå unødige skadevirkninger.

Fra idé til publisering i et graveprosjekt (UJO 660)

Her lærer du mer om å utvikle en idé til et fullverdig gravedesign på alle relevante nivå, fra prosjektstart til publisering, og skal kunne drøfte etiske, praktiske og metodiske tema knyttet til graveprosjekt. Emnet lærer deg å utvikle en idé til et fullverdig gravedesign fra prosjektstart til publisering. Du blir tryggere i rollen og kan drøfte etiske, praktiske og metodiske tema knyttet til graveprosjekt.

Historiefortelling i undersøkende journalistikk (UJO663)

Nyheit! Hvordan setter man sammen bitene fra undersøkende journalistikk til en god historie? Landets beste fortellere lærer deg å komponere en god historie.

Teknologi, kunstig intelligens og gravejournalistikk (UJO 668)

Emnet ser på forholdet mellom teknologi og gravejournalistikken si samfunnsrolle. Emnet vil visa korleis moderne journalistisk relevant teknologi, som kunstig intelligens, har historiske røter. Det vil også ha ein etisk dimensjon, der teknologiens etiske og juridiske rammevilkår vil bli kritisk analysert.

Avansert research (UJO 662)

Masteremnet har gir deg avansert kunnskap om og ferdigheter i å løse arbeidsoppgaver som er relevante for dyptgående gravejournalistikk. Man lærer å følge pengestrømmer ut av landet, navigere i selskapsstrukturer, samt avansert personsøk. Studiet gir avansert kunnskap om korrupsjon og hvordan du får innsyn i reelle rettighetshavere.

Å reportasjelede undersøkende journalistikk (UJO 661)

Gjennom studiet lærer du deg å lede undersøkende journalistiske prosjekter og videreutvikle deg som reportasjeleder. Ledelse av undersøkende journalistikk er et eget fag, der metodebruk, etikk og ledelse står sentralt. Du lærer arbeidsmetodikker for gjennomføring av undersøkende journalistiske prosjekter, i rollen som journalist eller som reportasjeleder/redaktør. Du får innføring i hvordan man skal arbeide systematisk gjennom de forskjellige fasene i et undersøkende prosjekt.