Kommende verksted:
Avslør hemmelighetene i et regnskap
Les mer

SISTE Saker

Nyheter, erfaringer og tips knyttet til undersøkende journalistikk.

FAVNER BREDT I MEDIE-NORGE

SLIK FIKK VI HJELP AV SUJO

Over 700 journalister fra 148 ulike redaksjoner har deltatt på masteremner og verksteder siden vi startet opp i 2018.

Mikkjell Lønning
Journalist, Sandnesposten

Det er krevende å gjennomføre større graveprosjekt for en liten redaksjon. SUJO har bydd på uvurderlig hjelp både når det kommer til metode, presseetikk og å unngå fallgruver i prosjektet vårt. Som faglig sparrepartner har de vært svært nyttige i prosessen. Sandnesposten kommer til å bruke mye av det vi har lært om graving fra SUJO inn i nye prosjekt.

Erik Fossen
Journalist, Bergens Tidende

Strømkurset til SUJO kom til rett tid og ga meg akkurat den type innsikt som kreves for å følge det som skjer i kraftsektoren. Det var nyttig både med tanke på forståelse av feltet, arbeid med konkrete artikkel-ideer og hvordan vi kan gå frem for å forløse dem.

Ingeborg Eliassen
Journalist, Investigate Europe

Journalister som samarbeider og løfter hverandre kommer ofte lenger enn reportere som jobber hver for seg. Denne grunnleggende ideen ligger i Senter for undersøkende journalistikk.

Trine M. Næss, John Kr. Lunstadsveen og Magnus Vikan
Journalister,TV 2

For oss som gravegruppe har SUJO vært en viktig kunnskapsleverandør i de mest krevende prosjektene vi har jobbet med. De har bidratt til å sikre en god prosess, med avklaringer omkring hypoteser og kildebruk, samt etiske og metodiske utfordringer. SUJO har stilt opp med ressurser til gjennomgang av saker og gitt innspill til hvordan vi best kan formidle journalistiske funn.

VI er SUJO

Alle har variert bakgrunn og lang fartstid fra ulike medier, politikk og datavitenskap. Vi hjelper deg med ditt undersøkende prosjekt eller setter opp verksteder der vi går i dybden på ulike emner.

Per Christian Magnus

Per Christian Magnus

Senterleder

Kristine Holmelid

Kristine Holmelid

Reportasjeleder

Astrid Dalehaug Nordheim

Astrid Dalehaug Nordheim

Reportasjeleder og rådgiver

Asbjørn Leirvåg

Asbjørn Leirvåg

Reportasjeleder

Øivind Skjervheim

Øivind Skjervheim

Dataanalytiker

Diana Guerrero

Diana Guerrero

Dataanalytiker og doktorgradstipendiat

Regine Olsen-Hagen

Regine Olsen-Hagen

Administrasjon, kommunikasjon og samfunnskontakt

Fredrik Bjerknes

Fredrik Bjerknes

Doktorgradstipendiat

Faglig råd

Vårt faglige råd består av ressurspersoner med bred erfaring og kompetanse innen undersøkende journalistikk. har jevnlige møter med rådet, som blir orientert om og bidrar med innspill til SUJOs strategi og aktiviteter.

Gard Steiro

Sjefredaktør

VG

Lars Kristiansen

Prosjektleder for undersøkende journalistikk

NRK

Karianne Solbrekke

Nyhetsredaktør

TV 2

Thomas Frigård

Journalist

Kommunal Rapport

Tarjei Leer-Salvesen

Frilansjournalist og prosjektleder

Innsyn.no

Gry Egenes

Metode- og etikkredaktør

Dagens Næringsliv

Anki Gerhardsen

Leder og redaktør

Lytring

Kom i gang med graving

Har du en undersøkende idé?

Ta kontakt for å diskutere ideer og gjennomføring. Vi er her for å hjelpe deg.

Støtteapparat
Kontaktpunkt for idéer
Per Christian Magnus

Senterleder

Kristine Holmelid

Reportasjeleder

LÆREKREFTER

Erfarne fagpersoner fra akademia, mediebransjen, organisasjoner og innovasjonsmiljøer bidrar til SUJOs virksomhet.

Espen Andersen

Utviklingsredaktør
Kommunal Rapport

Ekspert på datastøttet journalistikk. Innsyn i forvaltningens datasett og undersøkelser i store datamengder. Flere prisvinnende journalistiske prosjekter.

Elin Floberghagen

Generalsekretær
Norsk presseforbund

Presseetikk, offentlighet, kildevern, innsyn, ytringsfrihet.

Tina Søreide

Direktør
Konkurransetilsynet

Spesialist på korrupsjon. Tidligere økonomiprofessor ved NHH.

Nils Hanson

Journalist
Frilans

Tidligere prosjektleder for SVTs "Uppdrag granskning". Forfatter av læreboken "Grävande journalistik".

Olav Kjellevold Olsen

Professor
Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen

Forsker på operativt ledelse og samhandling i risikoutsatte organisasjoner. Hvordan grupper fungerer godt under press.

Ingunn Røren

Journalist
Aftenposten

Jobber med undersøkende journalistikk og feature. Spesialist på sårbare kilder. Vant SKUP-prisen for “Jannes historie”.

Asbjørn Rachlew

Forsker
Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo

Forsker på politiavhør, justisfeil, beslutningspsykologi og menneskerettigheter.

Mona Grivi Norman

Journalist og reportasjeleder
VG

Prisvinnende journalist i VG siden 2007. SKUP-pris, Den Store Journalistprisen og Kulturdepartementets Menneskerettspris.

Tereza Østbø Kuldova

Sosialantropolog og forsker
Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet

Forfatter av flere bøker, artikler og tidsskriftredaktør. Spesialist på kunstkriminalitet over landegrensene.

Svein Brurås

Presseetikk
Professor i journalistikk

Mangeårig fagperson ved journalistutdanningen i Volda. Forfatter av flere lærebøker om journalistikk, presseetikk og medievitenskap.

Lars Nyre

Professor i mediedesign og teknologiteori
Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Utforsker potensialet i nye medieteknologier. Prototyping. Innovasjon.

Lars Arve Røssland

Førsteamanuensis
Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Etikk, mediehistorie, sport og medier, kriminaljournalistikk, populærkultur.

Olav Njaastad

Journalist
Frilanser

Veileder innen journalistikk, graveprosjekter og internasjonale relasjoner. Lang fartstid fra aviser, NRK og TV 2. Lærebokforfatter og sensor.

Samia Touileb

Forsker
MediaFutures, Universitetet i Bergen

Spesialist på språkmodeller innenfor kunstig intelligens. Forsket på skjevheter i språkmodellene.

Anders Magnus

Journalist
Frilanser

Lang erfaring som korrespondent for NRK. Tidligere anker i TV 2 og journalist i Bergens Tidende.

Berit Enge

Leder
Nordic Press Centre Washington DC

Grunnlegger og daglig leder av Nordic Press Center. Fartstid fra norske regionale- og landsdekkende medier. Tidligere diplomat ved norske utenriksstasjoner.

Finansiering og eierskap

Støttespillere

Senteret ble ved oppstart i 2018 støttet av Fritt Ord og gavemidler fra Sparebanken Vest. Høsten 2020 ble SUJO medlem av det verdensomspennende gravenettverket Global Investigative Journalism Network (GIJN). Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) tilhører Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Fra 2022 er SUJO støttet av aktørene under:

UIB
GIJN
Norsk Journalistlag
Kulturdepartemanget
TV 2
Fritt Ord
Schibsted
Polaris
Amedia
NRK