Hjem
Om oss

OM OSS


Senter for undersøkende journalistikk SUJO
ved Universitetet i Bergen er det eneste i sitt slag i Norge.

Mål

Å styrke den undersøkende journalistikken i Norge. Gjennom oppfølging av undersøkende prosjekter og verksteder i undersøkende metode utvikler vi denne viktige journalistikken, med spesielt ansvar for lokale, regionale og mindre medier.

Resultater siden oppstarten i 2018

Undersøkende prosjekter
Samarbeidsprosjekter
Verksteder
Utdanning
SUJO holder til på Media City Bergen.

Vi tilbyr samlingsbaserte masteremner for journalister, mellomledere og redaktører som kan kombineres med full jobb. Masteremnene utgjør 10 studiepoeng, og tilbys vår og høst.

Marie Golimo Kingsrød (VG) og foredragsholder Nils Hanson i 2022.

Vi veileder fulltidsstudenter ved UiBs master i undersøkende journalistikk.

Masterstudenter i undersøkende journalistikk 2024.

Samfunnsoppdraget

Undersøkende journalistikk tilhører kjernen av nyhetsmedienes samfunnsoppdrag, nemlig å avdekke og avsløre maktmisbruk i samfunnets institusjoner, politisk korrupsjon, økonomisk kriminalitet, kritikkverdige forhold og skjulte bindinger. Denne typen journalistikk kan også utvikle nye metoder for å kaste lys over ukjente forhold og peke på løsninger.

SUJO hjelper redaksjoner med å utvikle et godt undersøkende journalistisk prosjekt. Samtidig gir vi dem verktøy for videre undersøkende arbeid.

Den store folkevandringa (2021): NRK, SUJO og LLA vant medieprisen «Årets nykommer» for Norges største samarbeidsprosjekt på tvers av redaksjoner. Juryens begrunnelse: "Når rikskringkasteren teamer opp med SUJO og 68 lokalaviser, samles kompetanse og journalistiske krefter til et journalistisk gigaprosjekt publikum over hele landet får utbytte av. Det undersøkende samarbeidsprosjektet «Den store folkevandringa» er historia om flyttestrømmene som sakte endrer landet vårt, og kan vise til over 600 saker fra redaksjoner over hele landet. Innholdsvolumet og journalistikken vi som brukere sitter igjen med er en gave. Samarbeid er nøkkelen til det meste – også i journalistikken."

Systematikk, metode, etikk, dataanalyse, formidling, selvledelse og ledelse av undersøkende prosjekter er noe av det vi tilbyr hjelp til.

Graveverksted med aviser fra Nord-Norge om bord på Hurtigruten våren 2023. Fra venstre: Erik Brenli (Finnmarken), Diana Guerrero (SUJO) og Thor-Ivar Guldberg (Vesterålen Online).

Verksteder

SUJO har journalistiske verksteder «workshops» for journalister og reportasjeledere/redaktører.

Der hjelper vi med utvikling av graveidéer og gir deltagerne innføring i SUJOs metode for undersøkende jobbing.

SUJO ble etablert i 2018 og holder til i Media City Bergen, en internasjonal kunnskaps- og næringsklynge med ledende medie- og medieteknologiselskaper og medieutdanningene til Universitetet i Bergen (UiB).

Medieklyngen ligger sentralt i Bergen sentrum.

SUJO er en del av Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Vi har Media Futures, forskningssenter for ansvarlig medieteknologi og innovasjon, som nærmeste nabo.

Samtidig med etableringen av SUJO ble landets eneste masterstudie i undersøkende journalistikk opprettet ved UiB.

Uavhengig

SUJO ble opprettet med en fireårig økonomisk støtte fra Fritt Ord og Sparebanken Vest.

Kulturdepartementet og mediekonsernene Amedia, NRK, Polaris Media, Schibsted og TV 2 støtter også SUJO økonomisk.

Internasjonal

I 2020 ble SUJO en del av det internasjonale gravenettverket Global Investigative Journalism Network - GIJN

Dette betyr at vi kan hjelpe deg med å jobbe med lokale journalister over hele verden. Det er gjennom samarbeid over grensene at store prosjekter lar seg realisere.

Vi deltar på nettverkets internasjonale konferanse, som arrangeres hvert andre år.

Vår modell inspirerer andre land.

Siden vi har høstet erfaringer siden 2018 ble profilen vår et forbilde for Gravercentret som ble opprettet i Århus i Danmark sommeren 2023. Senterleder Bruno Ingemann har hospitert hos oss over tid, og har rekruttert erfarne pressefolk i Danmark for å bistå særlig små- og mellomstore redaksjoner i Danmark.

Prosjektet Bridging Investigative Journalism (BRIJ) koordineres av oss og Institutt for informasjons- og medievitenskap.

Målet er å utvikle varige samarbeidsrelasjoner med USA innen undersøkende journalistikk. Hvert år skal fem journaliststudenter fra American University i Washington D.C bytte plass med fem av våre masterstudenter i journalistikk i Bergen.

Åtte studenter i undersøkende journalistikk ved American University var en del av teamet som i år ble tildelt den prestisjetunge Pulitzer-prisen for Washington Post sin dekning av Kongress-angrepet i 2021. Prosjektet ble ledet av gravenestoren John Sullivan, som også skal bidra til BRIJ-samarbeidet.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har bevilget flere millioner kroner til prosjektet, som går fram til 2026.

Vår historie

Ideen om et norsk senter for undersøkende journalistikk oppstod rundt 2010. Per Christian Magnus og Robert Reinlund arbeidet da i TV 2s dokumentaravdeling Dok2, og besøkte UC Berkeley Graduate School of Journalism og deres Center for Investigative Journalism. Der kunne journalister, studenter og akademikere samles for å samarbeide om krevende saker.

Uib.no, 8. februar 2010

De kontaktet daværende instituttleder Dag Elgesem ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Han mente prosjektet var interessant i forhold til debatten om alternative modeller for å bevare kvalitetsjournalistikken. Forutsetningen var ekstern finansiering og at senteret kunne integreres i journalistikkutdanningen til Universitetet i Bergen.

Et par år senere skjøt ting fart.

Medieklyngen Media City Bergen (MCB) etableres i 2017. Økonomisk støtte fra stiftelsen Fritt Ord og Sparebanken Vest førte til at SUJO  kunne starte opp.

Instituttleder Leif Ove Larsen så alt i sammenheng med fornyelsen av UiBs utdanningstilbud:

"Senteret er et ektefølt barn av klyngen Media City Bergen. MCB gav oss muligheter til å tenke nytt rundt medieutdanningene. Senter for undersøkende journalistikk gir oss et nytt løft for samarbeid med mediebransjen og nyhetsmiljøene vi har rundt oss."
Leif Ove Larsen fikk i 2023 Christieprisen 2023 for sitt arbeid for å etablere kunnskapsklyngen i Media City Bergen. T.v. UiB-rektor Margareth Hagen, prorektor Pinar Heggernes. Foto: Eivind Senneset/UiB.
Første ansatte: Kristine Holmelid og Per Christian Magnus i UiBs undervisningslokale på MCB kort tid før åpningen i 2018.

Den 19. september 2018 ble Senter for undersøkende journalistikk åpnet.

En rekke gjester fra mediebransjen, organisasjoner og akademia var til stede under åpningsmarkeringen.

- Det å etablere et slikt senter nettopp nå, med alle skyene som henger over oss, tror jeg er rett medisin til rett tid, sa Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk presseforbund.
- Senteret har en stor og viktig oppgave foran seg. De beste sakene ofte oppstår i samarbeid mellom redaksjoner - og mellom redaksjoner og fagmiljøer. Senteret blir en viktig møteplass mellom journalister og forskere, sa VG-redaktør Gard Steiro.
- Den kritiske journalistikken blir motarbeidet i større grad enn tidligere, og at det er utfordrende å sette av ressurser og tid til de store graveprosjektene. Samfunnsnyttig journalistikk er en del av infrastrukturen i et fritt og åpent samfunn, sa Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås.
- Den viktigste oppgaven for Senter for undersøkende journalistikk er å produsere og legge til rette for grundig, undersøkende journalistikk, sa senterleder Per Christian Magnus.

Etableringen ledet til nye tilbud for både heltidsstudier og samlingsbaserte emner. UiB kan skilte med to masterprogram i journalistikk:

Kontakt oss

SUJOS MEDARBEIDERE

Per Christian Magnus

Per Christian Magnus

Senterleder

Kristine Holmelid

Kristine Holmelid

Reportasjeleder

Astrid Dalehaug Nordheim

Astrid Dalehaug Nordheim

Reportasjeleder og rådgiver

Asbjørn Leirvåg

Asbjørn Leirvåg

Reportasjeleder

Øivind Skjervheim

Øivind Skjervheim

Dataanalytiker

Diana Guerrero

Diana Guerrero

Dataanalytiker og doktorgradstipendiat

Regine Olsen-Hagen

Regine Olsen-Hagen

Administrasjon, kommunikasjon og samfunnskontakt

Fredrik Bjerknes

Fredrik Bjerknes

Doktorgradstipendiat

Per Christian Magnus

Per Christian Magnus

Kristine Holmelid

Kristine Holmelid

Astrid Dalehaug Nordheim

Astrid Dalehaug Nordheim

Asbjørn Leirvåg

Asbjørn Leirvåg

Øivind Skjervheim

Øivind Skjervheim

Diana Guerrero

Diana Guerrero

Regine Olsen-Hagen

Regine Olsen-Hagen

Fredrik Bjerknes

Fredrik Bjerknes

Finansiering og eierskap

Støttespillere

Senteret ble ved oppstart i 2018 støttet av Fritt Ord og gavemidler fra Sparebanken Vest. Høsten 2020 ble SUJO medlem av det verdensomspennende gravenettverket Global Investigative Journalism Network (GIJN). Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) tilhører Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Fra 2022 er SUJO støttet av aktørene under:

UIB
GIJN
Norsk Journalistlag
Kulturdepartemanget
TV 2
Fritt Ord
Schibsted
Polaris
Amedia
NRK

LÆREKREFTER

Erfarne fagpersoner fra akademia, mediebransjen, organisasjoner og innovasjonsmiljøer bidrar til SUJOs virksomhet.

Espen Andersen

Utviklingsredaktør
Kommunal Rapport

Ekspert på datastøttet journalistikk. Innsyn i forvaltningens datasett og undersøkelser i store datamengder. Flere prisvinnende journalistiske prosjekter.

Elin Floberghagen

Generalsekretær
Norsk presseforbund

Presseetikk, offentlighet, kildevern, innsyn, ytringsfrihet.

Tina Søreide

Direktør
Konkurransetilsynet

Spesialist på korrupsjon. Tidligere økonomiprofessor ved NHH.

Nils Hanson

Journalist
Frilans

Tidligere prosjektleder for SVTs "Uppdrag granskning". Forfatter av læreboken "Grävande journalistik".

Olav Kjellevold Olsen

Professor
Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen

Forsker på operativt ledelse og samhandling i risikoutsatte organisasjoner. Hvordan grupper fungerer godt under press.

Ingunn Røren

Journalist
Aftenposten

Jobber med undersøkende journalistikk og feature. Spesialist på sårbare kilder. Vant SKUP-prisen for “Jannes historie”.

Asbjørn Rachlew

Forsker
Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo

Forsker på politiavhør, justisfeil, beslutningspsykologi og menneskerettigheter.

Mona Grivi Norman

Journalist og reportasjeleder
VG

Prisvinnende journalist i VG siden 2007. SKUP-pris, Den Store Journalistprisen og Kulturdepartementets Menneskerettspris.

Tereza Østbø Kuldova

Sosialantropolog og forsker
Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet

Forfatter av flere bøker, artikler og tidsskriftredaktør. Spesialist på kunstkriminalitet over landegrensene.

Svein Brurås

Presseetikk
Professor i journalistikk

Mangeårig fagperson ved journalistutdanningen i Volda. Forfatter av flere lærebøker om journalistikk, presseetikk og medievitenskap.

Lars Nyre

Professor i mediedesign og teknologiteori
Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.

Utforsker potensialet i nye medieteknologier. Prototyping. Innovasjon.

Lars Arve Røssland

Førsteamanuensis
Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen

Etikk, mediehistorie, sport og medier, kriminaljournalistikk, populærkultur.

Olav Njaastad

Journalist
Frilanser

Veileder innen journalistikk, graveprosjekter og internasjonale relasjoner. Lang fartstid fra aviser, NRK og TV 2. Lærebokforfatter og sensor.

Samia Touileb

Forsker
MediaFutures, Universitetet i Bergen

Spesialist på språkmodeller innenfor kunstig intelligens. Forsket på skjevheter i språkmodellene.

Anders Magnus

Journalist
Frilanser

Lang erfaring som korrespondent for NRK. Tidligere anker i TV 2 og journalist i Bergens Tidende.

Berit Enge

Leder
Nordic Press Centre Washington DC

Grunnlegger og daglig leder av Nordic Press Center. Fartstid fra norske regionale- og landsdekkende medier. Tidligere diplomat ved norske utenriksstasjoner.

FAGLIG RÅD

Består av ressurspersoner med bred erfaring og kompetanse innen undersøkende journalistikk. Rådet bidrar med innspill til SUJOs strategi og aktiviteter.

Gard Steiro

Sjefredaktør

VG

Lars Kristiansen

Prosjektleder for undersøkende journalistikk

NRK

Karianne Solbrekke

Nyhetsredaktør

TV 2

Thomas Frigård

Journalist

Kommunal Rapport

Tarjei Leer-Salvesen

Frilansjournalist og prosjektleder

Innsyn.no

Gry Egenes

Metode- og etikkredaktør

Dagens Næringsliv

Anki Gerhardsen

Leder og redaktør

Lytring