Hjem
Undersøkende journalistikk
Saker

Utvikler nyskapende KI-verktøy for lokalpolitikk

Et nytt verktøy drevet av kunstig intelligens skal automatisere og strukturere arbeidet med å dekke lokalpolitikk i Norge. SUJO arbeider for at alle norske journalister skal få tilgang til et system som forenkler og videreutvikler journalistikken.

– Vi er bekymret for at små- og mellomstore redaksjoner vil henge etter i utviklingen. Derfor går gode krefter sammen for å gi alle norske redaksjoner et kraftig verktøy som utnytter noen av mulighetene i kunstig intelligens, sier Per Christian Magnus, senterleder ved Senter for undersøkende journalistikk SUJO.

Utvikler pilot

Våren 2024 har en prosjektgruppe utviklet den første versjonen av verktøyet Demokratibasen, som hjelper journalister med å styrke dekningen av lokalpolitiske saker.  

En prosjektgruppe har utviklet en prototyp som automatiserer innhenting av sakspapirer og underlagsmateriale til lokalpolitikk i Norge.  

Informasjonen analyseres av KI og lager sammendrag, bunter sammen underlagsmaterialet, synliggjør personer eller selskaper og kopler informasjonen mot andre relevante databaser.

Typisk eksempel: En journalist som jobber med byggesak og arealpolitikk får personlig varsel om at en omstridt utbygger er i ferd med å slå kloa i attraktive tomteområder i flere kommuner som redaksjonen dekker.

For å dekke lokaldemokratiet i Norge må man besøke mange nettsteder og ha et godt system for å lese og følge opp saker før de blir vedtatt.

Verktøyet viser et utvalg av nyhetssaker som tidligere er skrevet om selskapet, hvilke Brønnøysundregister-opplysninger som finnes og hvilket nettverk aktørene har. Habilitet og økonomiske relasjoner kan allerede her avdekkes gjennom å bunte sammen åpen informasjon.

Tilpasset personlige behov

Verktøyet kan settes opp med personlige varslinger innenfor ønskede temaområder og geografi. En journalist som dekker utdanning og oppvekst vil raskt få varsel om de første planene for skolesammenslåinger, opptak og kapasitet, private tilbud, kvalitetsarbeid og mye annet.

Verktøyet kopler saker mot vedtak. Dermed kan journalister enkelt holde oversikt over hvilke saker som er vedtatt, sendt tilbake til administrasjonen eller få oversikt over politiske allianser. Det kan være interessant å se hvor for ofte Rødt stemmer likt med Fremskrittspartiet, og i hvilke saker de er enige.

Tidsbesparelse, automatisering, analyse og skreddersøm er nøkkelord for Demokratibasen.

Nye funksjoner

Prosjektet er innovativt. Det er mulig å legge til mange nyskapende funksjoner – i mange forskjellige retninger.

Ved hjelp av Nasjonalbibliotekets språkmodell kan norske dialekter gjenkjennes og transkriberes til tekst. Dermed kan kommunestyremøter som strømmes logges med tidskode.

Tale-til-tekst åpner nye dører for å analysere om representanten har sagt liknende ting før, har endret standpunkt eller liknende. På sikt kan verktøyet knytte sammen både kommune – og fylkespolitikk.

Verktøyet er primært for journalister, men materialet som samles inn kan med fordel brukes til forskningsprosjekter.

Piloten er finansiert med en million kroner i oppstartmidler fra Samfunnsløftet - stiftelsen til Sparebank 1 Nord-Norge.

SUJO arbeider med å sikre videre utvikling og finansiering gjennom bransjebidrag, stiftelser og innovasjonsmidler.  

Målet er at verktøyet skal stå på egne ben i løpet av to til tre år.

Utvikles for alle

Det er viktig at nøytrale aktører som SUJO bidrar til å sørge for at små- og mellomstore redaksjoner deltar i den rivende utviklingen KI innebærer. Vi er bekymret for at de minste står i fare for å bli akterutseilt, mens de store eiergrupperingene låser inne verktøyene for sine. Og selv om verktøyene er tilgjengelig, fortalte Amedia under Mediedagene at kun ti prosent av konsernets journalister aktivt bruker KI.

Prototypen av Demokratibasen fungerer godt i en første utgave, men mangler finansiering for de neste trinnene.  

Her søker SUJO bransjebidrag i form av arbeidsinnsats og midler. De første tilbakemeldingene om nytteverdi er veldig positive, og det pågår et større arbeid for knytte brede allianser.

Forskning og anvendt forskning

Viktige bidragsytere til prototypen er forsker og leder for kodegruppa Espen Sørmo Strømme, Rune Ytreberg og Lars Adrian Giske i iTromsø, datajournalist Lasse Lambrecht i Bergens Tidende, samt utvikler Hannah Amanda Hansen i NRK Vestland.

Forskningssporet ledes av professor Andreas Lothe Opdahl ved Institutt for informasjons- og medievitenskap.

Demokratibasen er knyttet til arbeidet med å etablere et forskningssenter ved UiB der vi har ambisjoner om å inngå i regjeringens nasjonale satsing på kunstig intelligens. Gir dette uttelling vil prosjektet være sikret fem år med drift der forskning, innovasjon og anvendt står sentralt.

Målet med prosjektet er å bli et nasjonalt verktøy på en portal som alle har tilgang til.

Mulige brukere av tjenesten.

I første omgang journalister og forskere. Senere utgaver åpner opp for fagmiljøer innen arkiv, forvaltning og politikk.

SUJO ser heller ikke bort fra at verktøyet vil ha interesse hos vanlige borgere som ønsker å sette seg inn i lokalpolitikk utenfor den tradisjonelle strukturen av partier og administrasjon.

Nasjonal ambisjoner for verktøyet

 • Styrke og utvikle lokaldemokratiet i Norge gjennom økt innsyn, engasjement og mer journalistikk på lokalt nivå
 • Gjøre demokratiet mer robust mot manipulering, korrupsjon, falske nyheter og liknende
 • Demokratibasen skal ved hjelp av KI-verktøy åpne de politiske prosessene, lokalt og nasjonalt, og slik styrke engasjement og motivasjon hos borgerne for politiske deltakelse.  
 • Styrke bruk av KI i små- og mellomstore redaksjoner
 • Stimulere til mer forskning på norsk lokalpolitikk, prosesser og resultater
 • BIdra til at lokalpolitikere og administrasjonen får bedre oversikt
 • Automatisere mange manuelle prosesser og forenkle gjennomgang og analyse av dokumenter

Langsiktig plan 2025 – 2028

 • Permanent og fullskala-drift med behov for 4 – 9 millioner kroner per år
 • Full tilgang for journalister, forskere, politikere, allmennheten
 • Egen organisasjon som forvalter og utvikler verktøyet inkl kundeservice
 • Mulig deltakelse i UiBs forskningssenter finansiert av KI-milliarden