Hjem
Undersøkende journalistikk
Saker

Styrker lokalavisenes mulighet til å drive med datajournalistikk

Foto: Antoni Shkraba

En ny samarbeidsdesk styrker arbeidet med fordypende journalistikk i mindre redaksjoner. I februar starter det unike samarbeidet mellom LLA-avisene, NRK og SUJO.

Redaktørene vil få tilbud om et konkret innholdsprosjekt som lokalavisene og NRK skal samarbeide om å gjennomføre. Innholdet skal tilrettelegges for den enkelte avis og NRK - både regionalt og nasjonalt.

Det første prosjektet ble utviklet under en samling i januar 2023.

Det første innholdsprosjektet som landets lokalaviser og NRK skal samarbeide om i forprosjektet skal presenteres for avisene slik at redaktørene kan velge om de ønsker å være med. Deretter skal researchen gjennomføres og danderes klart for hver enkelt avis og for NRK regionalt og nasjonalt.

Etableres i Bergen

Prosjektleder for den felles samarbeidsdesken de første månedene er redaksjonssjef for NRKs undersøkende redaksjon i vest, Terje Gilleshammer.

Prosjektleder Terje Gilleshammer (foran) og Arve Uglum redaktør i Sogn Avis

– Jeg ser fram til å samarbeide om spennende journalistiske tema som kan styrke innholdet både hos lokalavisene og NRK regionalt og nasjonalt. Samarbeidsdesken skal jobbe med research på felles tema som lokalavisene kan lage ulik journalistikk av. Siktemålet er at det skal lages små og store journalistiske samarbeidsprosjekter, på tvers av få og på tvers av mange – avhengig av ideene. Og særdeles vesentlig, gi samarbeidspartnerne tilgang på geografisk tilrettelagt research som det kan lages lokale og regionale saker ut av. Det skal nå samarbeidsdesken arbeide videre med.

Gilleshammer ledet entusiastisk sin første workshop i januar, med deltakere fra NRK, LLA, SUJO og lokalavisene.

Oppgaven til de 14 redaksjonelle medarbeidere og ledere som var samlet, var å komme opp med forslag til tema for journalistiske samarbeidsprosjekter som kan styrke den undersøkende journalistikken over hele landet, lokalt, regionalt og nasjonalt.

Felles for alle ideene var ønsket om å se på hvordan man kan snu negative trender til noe som kan gi positive løsninger for distrikts-Norge, også kalt løsningsorientert journalistikk. Ikke for å drive kampanjejournalistikk, men for å lage innhold med en mer positiv inngang.

Utvikler ideer (f.v): Per Christian Magnus (SUJO), Tone Sidsel Sanden (Dølen), Laila Borge (LLA) og Øivind Skjervheim (Samarbeidsdesken).

Vil vokse på sikt

Samarbeidet er inspirert av BBCs samarbeid med lokale- og regionale mediehus i Storbritannia. Desken driver research på vegne av lokale aviser ved å sette agendaen for nasjonale saker som er like viktige uansett hvor en bor i landet.

Mindre redaksjoner mangler ofte ressurser til å hente inn og analysere datasett.

Øivind Skjervheim er ansatt som dataanalytiker for den nye samarbeidsdesken.

SUJO har vært involvert i planleggingen av samarbeidsdesken, og følger opp med å hente inn kompetanse.

Fra og med våren 2024 skal dataanalytiker Øivind Skjervheim arbeide 30 prosent for SUJO og resten for samarbeidsdesken.

– Jeg tror samarbeid er framtiden for journalistikken. Skal man jobbe for at journalistikken få større gjennomslag, er det nødvendig at vi blir flinkere til å samarbeide, både i research- og publiseringsfasen. Dette samarbeidet mellom NRK-systemet, lokalaviser og oss blir vinn-vinn for alle parter, sier senterleder Per Christian Magnus.

Samarbeidsdesken har fått tre millioner kroner fra stiftelsen Fritt Ord over de tre neste årene. Fra før har Medietilsynet bevilget 3,6 millioner kroner.