Hjem
Undersøkende journalistikk
Saker

Klimaredaksjons 10 beste tips

Foto: Pixabay

NRKs klimaredaksjon har ti konkrete tips til bedre klimajournalistikk.

#1: Skill fakta og meninger

Det skulle være unødvendig å si, men husk at klimajournalistikk er som all annen journalistikk. Du skal dekke et bestemt tema i tråd med vanlige journalistiske kjøreregler og ikke ha noen agenda ut over det.

#2: Ikke la uriktige påstander fra en kilde henge i løse luften uten kontekst

For eksempel kan en kilde selvsagt få lov til å si at menneskeskapte klimaendringer er en bløff, men da er det ryddig at du bruker to linjer på å forklare at den vitenskapelige konsensusen sier noe annet.

#3: Se etter klimadimensjonen i saken din

Dette selv om saken ikke primært er vinklet som en klimasak. Det er lov å stille klimarelaterte spørsmål, selv om intervjuobjektet ikke selv bringer det på banen.

#4: Fokuser på løsninger

Se på hva samfunnet gjør for å løse eller tilpasse seg klimaproblemene, og gå disse nærmere etter i sømmene. Det er her de viktige avgjørelsene, pengene og makten ligger.

#5: Ikke la deg lure

Mange bedrifter har planer for å bli grønne og bærekraftige og promoterer seg med dette, men ikke la deg lure av fine festtaler og årsrapporter: Gjør bedriften noe med sine store fotavtrykk eller rydder de kun opp i smårusk?

#6: Lag lokal klimajournalistikk

Jobber du i lokalpressen? Dekk klimaendringene som det var en lokal nyhetssak. Klimaendringene skjer overalt og alle må forholde seg til det.

#7: Tenk visuelt

og dropp isbjørnbildene. Finn bilder som bringer tematikken nærmere, som viser det som faktisk skjer der folk bor. Isbjørner er søte, men har lite med folks hverdag å gjøre.

#8: Sett historien din inn i en større sammenheng

Vis hele bildet – ikke bare fragmenter. For eksempel: Klima er et globalt problem og det som skjer i Norge må sees i en global kontekst. Hvordan påvirkes andre land av våre handlinger?

#9: Forstå forskningen

Hvis temaet er forskningsbasert: Forstå forskningen og sett den i riktig kontekst. Hvor godt samsvarer den aktuelle forskningen med annen forskning? Legg gjerne de nyeste rapportene fra FNs klimapanel og FNs naturpanel til grunn.

#10: Gi håp og lag de positive sakene

Det er mye fokus på mørke fremtidsutsikter og mål som aldri blir nådd, men det skjer også gode ting. Vi må vise folk hvordan de kan bidra.

NRK Klima presenterer egne graveprosjekt knyttet til klima, samt en oppdatert status: Hvordan går det med klimaet?