Hjem
Undersøkende journalistikk
Saker

Slik graver du i kommuneøkonomi

Ved å sammenlikne kommuner gjennom indekser kan det gjøres mye god journalistikk. Overraskende nok er det liten eller ingen sammenheng mellom kostnader og kvalitet.

Verktøyet finnes hos Agenda Kaupang, som sammenligner kommunenes kostnader, tjenestekvalitet og finanser. Alt publiseres i den såkalte Kommuneindeksen.

Hovedfunnene er interessante for journalister:

  • Det er ingen tydelig sammenheng mellom kommunestørrelse og kvalitet på tjenester.
  • Der noe sammenheng mellom sentralitet og god styring.
  • Kommuner som jobber med tidlig innsats, tverrfaglig innsats og mestringsstrategier kommer godt ut.

Agenda Kaupang sammenligner kommunenes kostnader, tjenestekvalitet og finanser i Kommuneindeksen.

Her finner du datagrunnlaget for rapporten, der du kan undersøke din kommune og sammenligne den med andre.

En viktig indikator er kommunens netto lånegjeld, som vil være viktig framover nå som rentene stiger.

– De som sitter med netto lånegjeld over 100 i dag, de er ille ute, sier Brox i webinaret.