Hjem
Undersøkende journalistikk
Saker

Gode råd om valgdekning

Kristine Holmelid

Her er gode verktøy og kompetansemiljøer du kan dra nytte av.

Meningsmålinger som journalistisk verktøy

Tallknuser Johan Giertsen fra Poll of polls deler sine beste råd om hvordan du får gode saker ut av meningsmålingene. Poll of polls samler resultatene av alle norske meningsmålinger. Her kan du finne data på både lokalt og nasjonalt nivå.

Eldreomsorg

Hvor god jobb gjør din kommune for de eldre? Hvordan håndtere eldrebølgen? Møt sykepleier, journalist og forfatter Elin Marie Fredriksen som jobber på sykehjem og har skrevet om sine erfaringer, blant annet i iTromsø og i Sykepleien. Journalist i Kommunal Rapport, Berit Almendingen, som skriver om eldreomsorg i kommunene. I tillegg leder for Eidsvoll eldreråd, John Granly, som også er styremedlem i Pensjonistforbundet Akershus og mangeårig journalist i Eidsvoll Ullensaker Blad.

Gode kilder som vises i webinaret

Kostra er en forkortelse for kommune-stat-rapportering. Gjennom Kostra sender alle norske kommuner og fylkeskommuner inn tall fra sine tjenesteområder til Statistisk sentralbyrå. Her finner du blant annet «andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten med helseutdanning»: https://www.ssb.no/statbank/table/12209/ . (Helseutdanning omfatter blant annet helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere og ergoterapeuter.)

Man må ha abonnement for å få tilgang til Kommunebarometeret. Du kan kontakte Berit Almendingen hvis du har konkrete spørsmål, på telefon 48033259 eller e-post berit@kommunal-rapport.no.

Bli bedre kjent med velgerne

Marta R. Eidheim, Ingrid Kvåle Faleide og Anne Lise Fimreite ved Universitetet i Bergen presenterte Norsk medborgerpanel.

Panelet er et representativt utvalg av Norges befolkning, som har svart på spørsmål om viktige saker i samfunn og politikk i ti år. Hva innebærer de siste velgervandringene og de hva er de tydeligste holdningsendringene?

Godt valgstoff

Prioriter alltid det lokale innholdet. Hvis en rikspolitiker er på besøk, trenger du ikke å dekke det. Finn eventuelt en lokal vinkling. Er rikspolitikeren på besøk hos en lokal bedrift, spør bedriftseieren hva som er viktig for ham, og utfordre politikeren på dette.

Sett dagsorden. Ta for eksempel utgangspunkt i kommunens halvårsrapport. Hvordan har det gått i ulike sektorer? Mål politikerne på hva de har fått gjort.

Før logg over hvor mye ulike partier er omtalt.

Krev at politikerne prioriterer. – Det er klart at vi må sette unge og eldre opp mot hverandre. Det har ikke våre politikere klart, og nå er kommunen på stø kurs inn i Robek, sa Svend Arne Vee.

Utfordre på sentrale løfter. Høyre sentralt har lovet at kommunale skatter skal holdes nede i kommuner som får Høyre-ordfører etter valget. Svend Arne Vee savner mer journalistikk på hvilke konsekvenser slike sentrale løfter kan få.

Meningsmålinger. Redaktør Lillian Holden i Hallingdølen fortalte at de har hatt meningsmålinger i alle dekningskommunene, gjennomført av Norfakta. Meningsmålingene viste blant annet at mange er usikre, noe som er et godt utgangspunkt for en spennende og viktig valgkamp.

Spør velgerne om viktige lokale saker. Sogn Avis har hatt meningsmåling der de spurte hva folk mener om vindkraft.

Podkast. Hallingdølen har startet en nyhetspodkast, der de første episodene handler om valget. De har invitert de reelle ordførerkandidatene i studio, til en samtale om hvem de er, hva de brenner for og hva de vil gi kommunen. Firdaposten planlegger podkast der de intervjuer den yngste og den eldste fra hver liste, for å få fram om det er store forskjeller.

Sjekk hvilke politiske saker unge er opptatt av. Spør for eksempel ungdomsrådet i kommunen.

Grundig oversikt nærmere valget. Nærmere valget vil Hallingdølen gi leserne et oversiktlig og helhetlig bilde av hvem de kan stemme på, med valganalyse og valglister.

Folkemøter. Hallingdølen har planlagt ordførerdebatter der de utfordrer kandidatene på de mest betente temaene. Sogn Avis har fått spørsmål om å være ordstyrere på folkemøter, og har bestemt seg for å ta eierskap til folkemøtene, ved å stå for debattledelsen og sannsynligvis hyre inn eksterne krefter til streaming.

Betente temaer. Ta tak i de temaene som virkelig splitter partiene og velgerne. Hva mener de ulike kandidatene?

Valgomat. Sogn Avis planlegger å bruke Amedias valgomat.

Samarbeid. Firdaposten samarbeider med Fjordenes Tidende om fri flyt av alt valgstoff, selv om avisene er i ulike konsern.

Kjøp inn ekstern hjelp. Redaktør Svend Arne Vee i Firdaposten anbefalte å kjøpe inn ekstern hjelp til streaming folkemøte, valgvake og lignende, og bruke journalistene til å fylle arrangementene med lokalt innhold. – Det er valg hvert fjerde år. Dette har vi råd til, sa han.

Prosjektet Lokalavisenes valg gjennomføres av Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) i samarbeid med MBL og Landslaget for lokalaviser (LLA)