Hjem
Undersøkende journalistikk
Saker

2023: Jakten på de viktige mineralene

Bilde er KI-Generert

Asbjørn Leirvåg

Europa skriker etter mer mineraler, men er avhengig av Kina og Russland for å sikre forsyningssikkerheten. Det store europeisk graveprosjektet Gruvefeber avdekker at norske forekomster vil være viktige, men konfliktfylte. Det undersøkende prosjektet er satt i gang av Investigate Europe med journalister fra 11 land. Norske mediepartnere er Telemarksavisa TA, Nordlys, NRK Sápmi, Stavanger Aftenblad og Dag og Tid.

Høsten 2023 er det kommet tallrike publiseringer i Norge og over hele Europa. Senter for undersøkende journalistikk har over tid samarbeidet tett med Investigate Europes journalister i Norge: Ingeborg Eliassen og Amund Trellevik.

I dette prosjektet har SUJO bidratt med midler til å engasjere frilansjournalist Maren Sæbø.

Prosjektet handler om dette:

Mineraler blir for 2000-tallet det olje var for 1900-tallet. Uten grafitt, litium, kobolt, nikkel, sjeldne jordarter og mange andre råmaterialer ville du ikke hatt mobil, PC eller elbil. Det anslåtte behovet for mineraler i Europa i 2050: 35 ganger mer litium enn i dag, tre ganger mer kobolt, inntil 26 ganger mer sjeldne jordarter. De neste 30 årene vil menneskeheten måtte ha mer gruvedrift enn noen gang på 70 000 år.

Norske vinklinger

Dag og Tid

Kjøper kritiske russiske råvarer trass i sanksjonar

Europa importerte kritiske råvarer for 160 milliardar kroner frå Russland frå mars 2022 til juli i år. EU held fram med å kjøpe kritiske råvarer frå Russland trass i ei rekkje sanksjonar. Handelen er framleis unnateken straffetiltak.

Frå Kirkenes liknar sanksjonane hykleri

Sidan 24. februar 2022 har Noreg importert aluminiumsprodukt med opphav i Russland for 213 millionar dollar, eller over 2,3 milliardar norske kroner.

Nordlys / Nord 24

Kameratene på Senja står midt i enormt drama;

Australske eiere, en betent konflikt og en regjering med store planer. En gammel grafittgruve på Senja står midt i et enormt drama.

Telemarksavisa TA

Flytter en hel by tre kilometer: Kan det skje her?

I Kiruna blir en hel by flyttet tre kilometer på grunn av gruvedriften. Hva kan skje på Fensfeltet, dersom det blir nye gruver her?

Frykten for Kina: – Vi kan ikke stoppe dem

Kina dominerer og kontrollerer i dag 98 prosent av ressursene for sjeldne jordarter. Det kan også være en reell fare for internasjonalt oppkjøp av selskaper på Fensfeltet. – Det er ingen muligheter for å hindre dette, og det kan vi ikke heller, sier Kirsti Arvesen Nesheim, koordinator for Fensfeltet.

Derfor er mineraler så viktige – behovet er nesten ikke til å fatte

Dersom du tror sjeldne jordarter og mineraler ikke er så viktige for framtida, så tar du kraftig feil. Det anslåtte behovet er nesten ikke til å fatte.

– Det skal hostes opp mange milliarder

Mineralstrategien nevner Fensfeltet sju ganger. Regjeringen har lovet 60 milliarder kroner i lån og garantier til et grønt industriløft innen 2025. Men statsbudsjettet for 2024 innfridde ikke forventningene som dette bygde opp, verken i dette prosjektet eller i gruvenæringen generelt: Regjeringen vil bruke 15 millioner kroner.

Stavanger Aftenblad

Batterier fra bordsalt kan erstatte litiumbatterier

I en lab på Forus utvikler ingeniører et batteri basert på bordsalt som de tror kan gi Europa mer kontroll over sitt grønne skifte. Energiomleggingen krever massiv ny gruvedrift i Europa. Foreløpig er det grønne skiftet Made in China.

Faksimile: Stavanger Aftenblad, 21. november 2023.

USA bader grønn industri i subsider - det bremser grønt industriløft i Norge

En håndfull norske batteriselskaper venter spent på fordelingen av en statlig milliard i støtte til å bygge en ny næring. Men norske støtteordninger overskygges helt av dollar-subsidiene som nå hagler over grønn industrisatsing i USA.

– Det USA gjør, er dramatisk, sier Nysnø-direktør Siri Kalvig.

Faksimile: Stavanger Aftenblad, 27. november 2023

NRK Sápmi

– Vårt land er ikke til salgs

Staten har for lengst sagt ja. Og Europa skriker etter mineraler som finnes i norsk natur. Likevel er gruva Nussir ikke i drift etter 18 år. Siden 2005 har selskapet Nussir jobbet for kobbergruve i Repparfjord. EU trenger kobber som en del av det grønne skiftet. Men det er fortsatt i det blå om utvinning kan starte. – Vårt land er ikke til salgs, sier reindriftsutøver Nils Mikkelsen Utsi (58).

Her kan du lese saken på samisk

Podcasten Snakkis

Amund Trellevik som gjest i podcasten til Nordlys og forteller mer om det undersøkende prosjektet.

Mine games: Europe's hunt for critical raw materials

Faksimile: Investigate Europe

Hele serien med publiseringer over hele Europa finner du på nettsiden til Investigate Europe.