Hjem
Undersøkende journalistikk
Saker

Bedre journalistisk dekning av arealkonflikter

Få gode ideer fra Hallingdølen og en av norges fremste jurister på feltet.

Mye kan stå på spill når kommunen legger opp til vekst, natur skal bygges ned - mens naturvern seiler opp som en forpliktelse for alle i Norge.

Anna Huseby fra Hallingdølen bidrar med erfaringer fra journalistisk dekning av lokale konflikter rundt hyttebygging i urørt terreng.

En av landets fremste jusseksperter innen feltet, Nikolai Winge, bidrar med bakgrunnsinformasjon og forslag til vinklinger. Dette er de kritiske spørsmålene du bør stille.