7.31.23 2:00
Meld deg på verkstedet!
Opptak

Slik graver du i kommuneøkonomien

Webinarer
31.7.23 2:00

Webinar med Bjørn Brox og Sten Tore Svennes i Agenda Kaupang.

Agenda Kaupang sammenligner kommunenes kostnader, tjenestekvalitet og finanser i Kommuneindeksen. Agenda Kaupangs måling av tjenestekvalitet legger vekt på resultater i de kommunale tjenestene. De belønner kommuner som jobber med tidlig innsats, tverrfaglig innsats og mestringsstrategier.

Rapporten viser at det liten eller ingen sammenheng mellom kostnader og kvalitet. Den viser heller ikke noen tydelig sammenheng mellom kommunestørrelse og kvalitet, men en viss sammenheng mellom sentralitet og god styring.

Du kan blant annet finne kommunens netto lånegjeld, som vil være viktig framover nå som rentene stiger. – De som sitter med netto lånegjeld over 100 i dag, de er ille ute, sa Brox i webinaret.

Se opptaket under for å få forklaring på de viktigste indikatorene i regnearket, og hvordan du forstår om din kommune gjør det bra eller om den burde få til mer.

Webinaret ble arrangert 17. oktober 2023 i regi av Senter for undersøkende journalistikk, Landslaget for lokalaviser og Mediebedriftenes Landsforening. I opptaket får du også en gjennomgang av noen eksempelkommuner slik at du selv kan bruke gode indikatorerer for tilstanden i ditt dekningsområde:

Se andre verksteder:

Webinarer

Noen kommuner får til mye med begrenset pengebruk. Andre kommuner bruker mye penger, men klarer likevel ikke å levere gode nok tjenester til innbyggerne. Lær mer om hvordan du sammenlikner din kommune med andre norske kommuner.