9.3.23 15:21
Meld deg på verkstedet!
Opptak

E24: Dataene som avslørte statsrådens aksjekjøp

Webinarer
3.9.23 15:21

Ola Borten Moe gikk av som statsråd etter at E24 belyste hvordan han handlet aksjer uten å vurdere egen habilitet. Hør mer om metodene i dette webinaret.

Arrangør: Datajournalistikknettverket / MCB

Arrangert av Datajournalistikknettverket

Ustrukturerte data og tall kan være en start. Her får du høre hvordan journalistene i E24 hentet ut og strukturerte dataene, og om hvordan de gravde seg gjennom og behandlet det omfattende materialet. I tillegg forteller de om det avgjørende intervjuet med Ola Borten Moe, og det påfølgende løpet frem til publisering.

Jørgen Indrøy Strømsnes – Kombinerer siviløkonom-studier ved BI med jobb i E24. Han har fra tidligere en bachelor i samfunnsøkonomi fra UiB, og jobbet som journalist i Bergensavisen før han flyttet til Oslo.

Bakgrunn

Den tidligere forskning- og høyere utdanningsministeren kjøpte 5. januar aksjer verdt rundt 415.000 kroner i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen. Det fant E24 etter først å ha sett i Stortingets aksjeregister, og videre gjort nærmere undersøkelser for å finne kjøpstidspunktet. Kjøpstidspunktet ble utslagsgivende.

13. januar annonserte regjeringen at de ville inngå en milliardkontrakt om kjøp av ammunisjon fra Nammo. Et selskap Kongsberg Gruppen indirekte eier 25 prosent av. Dagen før, og én uke etter aksjekjøpet, var Borten Moe med på regjeringsmøtet hvor denne milliardavtalen ble vedtatt.

Borten Moe innrømmet selv at han hadde vært inhabil. Etter å ha konferert med statsministeren og sin egen partileder, gikk han av som statsråd, samme dag som saken ble kjent.

21. august varslet Økokrim at de åpnet etterforskning for å avklare om Borten Moe handlet Kongsberg Gruppen-aksjer basert på innsideinformasjon. Økokrim har enda ikke konkludert.

Se andre verksteder:

Webinarer