9.4.24 10:00
Meld deg på verkstedet!
Digital 

Slik avdekker du hvitvasking

Webinarer
4.9.24 10:00

Kursleder går gjennom hva som regnes som hvitvasking, lovverk og belyser eksempler på hvitvasking.

  • Tilsyn, bøter, medieomtale. Hvem som må følge regelverket. Nasjonal og global regulering.
  • Hvitvaskingsarbeid i praksis.
  • Reelle rettighetshavere.
  • Undersøkelse og rapportering. Avsløringsforbudet. Risikoene.
  • Fremhevede bransjer og hvitvaskingsscenarioer.

Gratis deltakelse for deg som er medlem i Stup-ordningen. Åpent for: MBL-stup og Fri-stup.

Deltagelse på kurset gir ingen karantene i Stup-ordningen.

Her kommer opptak av webinaret etter gjennomføring

Formålet med hvitvasking er å få kriminelle utbytter inn i den lovlige økonomien, slik at midlene ser ut som om de er skaffet på lovlig måte. I tillegg skjules utbyttets opprinnelse. Dette er et komplisert felt for journalister, men gjennom dette webinaret får du grunnleggende kunnskap om hvitvasking.

I ytterste konsekvens bidrar hvitvasking til finansiering av terror. Både forsettlig og uaktsom hvitvasking er straffbart. Forsettet behøver ikke omfatte hvilken konkret straffbar handling utbyttet stammer fra, eller hva slags type straffbar handling det er tale om, men det må utelukkes av midlene har lovlig opprinnelse. Utbytte fra straffbar handling kan for eksempel være penger fra narkotikahandel, menneskesmugling og våpensmugling, ransutbytte, underslag, skatteunndragelse, bedrageri, misbruk av selskapsformer, innsidehandel eller korrupsjon.

Kursleder går gjennom hva som regnes som hvitvasking, lovverk og belyser eksempler på hvitvasking.

  • Tilsyn, bøter, medieomtale. Hvem som må følge regelverket. Nasjonal og global regulering.
  • Hvitvaskingsarbeid i praksis.
  • Reelle rettighetshavere.
  • Undersøkelse og rapportering. Avsløringsforbudet. Risikoene.
  • Fremhevede bransjer og hvitvaskingsscenarioer.

Målgruppen er Journalister som dekker samfunn, krim og økonomi. Reportasjeledere og redaktører som ønsker større innsikt i feltet.  

Kursholder er Malene Tellnes Rasmussen. Advokatfullmektig i PwC. Vert er Asbjørn Leirvåg, reportasjeleder i SUJO.

Se andre verksteder:

Webinarer