Hjem
Undersøkende journalistikk
Saker

Aktuelle tilbud våren 2024

Nytt masteremne i kunstig intelligens som gir studiepoeng, samt en rekke tilbud i samarbeid med Stup-ordningen. Våren 2024 kan du for alvor heve kompetansenivået ditt som journalist.

Våren 2024 tilbyr Universitetet i Bergen (UiB) disse tre emnene, som hver gir 10 studiepoeng.

Å reportasjelede undersøkende journalistikk

Ledelse av undersøkende journalistikk er et eget fag, der metodebruk, etikk og ledelse står sentralt. På dette emnet lærer du arbeidsmetodikker for gjennomføring av undersøkende journalistiske prosjekter, i rollen som journalist eller som reportasjeleder/redaktør.

Du får innføring i hvordan man skal arbeide systematisk gjennom de forskjellige fasene i et undersøkende prosjekt, fra idé til publisert arbeid.

Vi kommer til å legge ekstra vekt på ledelsesutfordringer, sammensetning av team og hvordan man kan sikre kvalitet i alle ledd.

Studentene vil reflektere over hva som kjennetegner undersøkende journalistikk og sette egne erfaringer inn i en større sammenheng.  

Deler av studiet vil bestå av gruppearbeid med andre erfarne journalister og reportasjeledere. Gruppens samlede erfaring vil være en viktig basis i refleksjons- og læringsarbeidet.

Etter studiet skal studenten ha avanserte kunnskaper om ledelse, roller og rollefordeling i undersøkende journalistiske prosjekt.

15 plasser. Noen få restplasser igjen!

Avansert research

Emnet har som mål å gi studenten avansert kunnskap om og ferdigheter i å løse arbeidsoppgaver som er relevante for dyptgående gravejournalistikk.

I studiet lærer man å følge pengestrømmer ut av landet, navigere i selskapsstrukturer, samt avansert personsøk.

Studiet vil også gi avansert kunnskap om ulike former for korrupsjon og innsyn i reelle rettighetshavere i norske selskap.

Gjennom forelesninger og faglige diskusjoner får du både verktøyene og selvtilliten som trengs for å gå dypere inn i journalistisk krevende prosjekter.

15 plasser. Restplasser!

KI i gravejournalistikk (NYTT)

Gjennom tre samlinger trenger studentene dypere inn i hva kunstig intelligens og maskinlæring betyr for journalistikk og samfunnet. Foreleserne vil trenge inn i muligheter og begrensninger i teknologien anvendt på graveprosjekter.

Deltakerne vil i samspill med andre journalister se nærmere på etiske sider ved bruk, muligheter for verifisering, juridiske rammer og forstå kunstig intelligens i en større samfunnsrolle.

18 plasser. Fullt, mulig å stå på venteliste