Hjem
Om oss
Øivind Skjervheim

Øivind Skjervheim

Jeg har lang erfaring med håndtering, forvaltning og analyse av større mengder kvantitative data. Fra 1. februar skal jeg primært arbeide med datajournalistikk på den nye samarbeidsdesken til LLA, NRK og SUJO.

30 prosent av arbeidstiden skal jeg være tilknyttet Senter for undersøkende journalistikk.

Jeg har bakgrunn som fagleder for kvantitative analyse og datainnsamling i det samfunnsfaglige analyseselskapet ideas2evidence, med særlig ansvar for arbeidsmetodikk, kollektiv læring og videreutvikling på feltet i bedriften. Siden 2013 har jeg ledet arbeidet med Norsk medborgerpanel.

Siden 2020 har jeg også vært prosjektleder for KODEM som skal etablere en ny digital infrastruktur for koordinert datainnsamling blant grupper som til sammen utgjør det politiske fellesskapet i Norge.

Jeg også hatt en sentral rolle i Nasjonal trygghetsundersøkelse på oppdrag fra Justisdepartementet. Prosjektet måler uro og utsatthet for lovbrudd i den norske befolkningen.

Har mastergrad i sammenliknende politikk og enkeltemner i informasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen.