Hjem
Undersøkende journalistikk
Saker

Datajournalistikk, store data og digitale verktøy (UJO 664)

Diana Guerrero

Gir deg en grunnleggende forståelse av data som journalistisk verktøy. Går i dybden på fire faser i et datajournalistisk prosjekt: innhenting og import av data, vasking av data, analyse av data og presentasjon av data. Du får utfyllende praktisk erfaring med regneark, men gir også en kritisk forståelse av datajournalistikkens historie og funksjon.

Masteremnet skal bidra til at du får økt kunnskap om verktøy, ser styrker og svakheter ved datajournalistikk og lager bedre saker.

Eksempler

Organisering og undervisning

Dette emnet har tre fysiske samlinger ved Media City Bergen, UiB, hver på to dager (fra lunsj til lunsj).

I tillegg blir det publisert instruksjonsvideoer mellom samlingene med tilhørende oppgaver. Det blir tilbud om digitale gruppesamlinger hvor man går gjennom oppgavene.

Eksamen

Innlevering av skriftlig emneoppgave på 15 sider.

Vi legger opp til at du kan ta studiet ved siden av jobb, og du må regne med en arbeidsinnsats tilsvarende tilsvarer 20-30 prosent arbeidstid. Studiet krever en aktiv og engasjert innsats. Husk å avtale permisjon i forbindelse med samlingene og eksamen med din arbeidsgiver.